SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Vice ordförande

Huvuduppgiften är granskning av remisser som förmedlas av Svenska läkarsällskapet för eventuell yttrande. Remisser kan komma från SoS, Läkemedelsverket, Finansdepartementet, Näringsdepartementet, SKL, TLV, m.m.

Remisserna skall bedömas och redovisas för övriga medlemmar i SLMF under telefonmöten eller andra styrelsemöten.

Om SLMF inte har några synpunkter på remisser behöver de inte besvaras.

Om remisser besvaras måste svar inkomma senast på remissens angivna sista datum, annars accepteras inte svaret.

Om remisser skall besvaras och sista datum för yttrande är före planerat styrelsemöte föreslås att remissen skickas med e-post till alla styrelsemedlemmar för bedömning så att svar kan ges i tid.

Samtliga besvarade remisser som inkommit under året och besvarats skall arkiveras inför årsbokslutet.

Vice ordförande ersätter ordförande i dess frånvaro.