SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Svar remiss 7

Hej !
Ursäkta det något sena svaret, som beror på att vi inom Styrelsen för Svensk Lungmedicinsk förening haft sammanträde idag och tagit upp er förfrågan. Vi rekommenderar Eva Norrman på Universitetssjukhuset i Umeå som sakkunnig inom Tuberkulos och som representant för den lungmedicinska specialiteten inför ert arbete med TBC-vaccineringsprogrammet. Hon har förstås också blivit tillfrågad och tackat ja till uppdraget.

Hälsn.
Pierre Sobrino,
Vicerodf. och remmisansvarig,
Svensk Lungmedicinsk Förening.