SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Styrelsen

 Klicka på titel för mer infomation ang. respektive styrelsepost.

Ordförande
Ragnberth Helleday
Lung- och allergisektionen
Medicincentrum
Norrlands Universitetssjukhus (NUS)
901 85 Umeå
Tel: 090-785 3335
E-mail: ordforande@slmf.se

Tillträdande ordförande
Stefan Barath
Hjärt- och Lungdivisionen
Lung- och allergisektionen
Enheten för thoraxonkologi och intervention
Skånes Universitetssjukhus
Entregatan 7
222 42 LUND
Tel: 046-171565
E-mail: tilltr-ordforande@slmf.se

Vice ordförande
Hanan Tanash 
Ansvarsområde: Remissgranskning
Skånes Universitetssjukhus
Lung-och Allergisektion
Inga Marie Nilssons gata 46, Malmö
Tel: 040-33 21 80
E-mail: vice-ordforande@slmf.se

Facklig sekreterare
Helena Engström
Lungmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 010-103 00 00
E-mail: facklig-sekr@slmf.se

Vetenskaplig sekreterare 
Ludger Grote
Lungkliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bruna Stråket 11, 413 45 Göteborg

Tel: 031-342 10 00
E-mail: vetenskaplig-sekr@slmf.se

Kassör/medlemsansvarig
Olga Pettersson
Stockholm
E-mail: kassor@slmf.se

Ledamot, redaktör  
Fredrik Sundbom
Lung-och allergisektionen
Hjärt-lungsjukdomar och klinisk fysiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00
E-mail: redaktor@slmf.se

Ledamot, webredaktör 
Johan Bood
Stockholm
E-mail: webmaster@slmf.se 

Ledamot  
Margaretha Smith
Lungmedicin och allergologi
Bruna Stråket 11B
SU/Sahlgrenska 
413 45 GÖTEBORG
Tel: 031-342 10 00
E-mail: utbildning@slmf.se

Yngre ledamot
Ola Attman
Lungmedicin och allergologi
Bruna Stråket 11B
SU/Sahlgrenska 
413 45 GÖTEBORG
Tel: 031-342 10 00
E-mail: yngreledamot@slmf.se

Adjungerad ledamot 
Stéphanie Mindus
Ansvarsområde: Nationell delegat i ERS,
internationnel frågor
Lung- och allergisjukdomar
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala 
Tel: 018-611 00 00
stephanie.mindus@akademiska.se 
 

Styrelsen SLMF 2016

SLMFs styrelse 2017 – 2018 fr. v. Ludger Grote, Fredrik Sundbom, Olga Pettersson, Margaretha Smith, Johan Bood, Helena Engström, Stefan Barath, Ragnberth Helleday. Saknas på bilden gör Stéphanie Mindus, Hanan Tanash och Ola Attman.