SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Ledamot med tidskriftsansvar.

Styrelsens kontaktperson med Mediahuset i det löpande arbetet med Lung- och Allergiforum.

Lung- och allergiforum

  • Uppdrag som redaktör för tidskriftens lungmedicinska del:
    – Planera för kommande nummer tillsammans med styrelse och redaktionsmedlemmar.
    – Korrekturläsa tidningen inför tryck och inhämta ansvarig utgivares godkännande.