SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Ledamot med ansvar för hemsida

Styrelsens kontaktperson med Mediahuset i det löpande arbetet med hemsidan.

  • Regelbunden uppdatering av innehåll på hemsidan.
  • Uppdatering av vårdprogram på hemsidan i samverkan med arbetsgrupp/ansvarig för respektive vårdprogram.
  • Bevakning av att länkar fungerar.
  • Ta emot förfrågningar och lägga upp material som är av intresse för medlemmarna på hemsidan.
  • Redovisa genomfört arbete för styrelsen regelbundet.