SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Kassaförvaltare

Medlemsansvar

 • Ansvara för och uppdatera medlemsmatrikel (uppdateringar av postadresser, medlemsantal och e-postadresser); förmedla till
  – SLF om de SLF-anslutna som inväljes i SLMF då inbetalning av medlemsavgifter administreras via SLF
  – ”Lung- och Allergi forum” för sändlista.
 • Ansvara för grupputskick (medlemsutskick) via e-post 
 • Presentera nya medlemmar för inval vid styrelsemöten.
 • Skicka “välkomstbrev” till nya medlemmar med information om hemsidan samt hur medlemsavgiften betalas.

Kassörsuppgifter:
Detaljerat PM med instruktioner finns i separat pärm, överlämnas vid byte av kassaförvaltare

 • Ansvara för räkenskaperna i SLMF och SLMF:s stiftelse.
 • Lämna räkenskapsrapporter (SLMF och SLMF: stiftelse) till revisorerna i god tid före årsmötet (c:a 2 mån).
 • Kontrollera att de associerade medlemmarna betalar årsavgiften.
 • Tillse att 35% av överskottet från Svenska Lungkongressen tillfaller SLMF.