SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

2011 Claes-Göran Löfdahl

Prof lungkliniken Lund 1995. Ordf i lungfarmakologi-gruppen i SEPCR-SEP 1989. Ledamot i styrelsen i SEP 1989 och i ERS 1990-2003. Ledde studien EUROSCOP (inhalationssteroiders effekt på KOL) 1991-1997. Ledde ERS School 2000-2002. Ledamot Hjärt-Lungfondens vetenskapsråd 6 år + 6 år, sista 2 åren som vice ordf. Ordf i SLMF 2008-2009.