SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

2009 Sven Larsson

Prof lungmedicin i Gbg. Mångårigt förtjänstfullt arbete som gagnat lungmedicin, inkluderande initiativtagande och ledande av arbetet med vårdprogrammet för KOL samt inledande arbete med KOL-registret. Ordf i SLMF.