SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

2006 Gunnar Boman

Prof lungmedicin Uppsala. Introducerade sömnapné i svensk lungmedicin. Aktiv i Internationella Tuberkulosunionen. Mångårig ledamot i Hjärt-Lungfondens och Oscar Jubileumsfonds styrelser. Ordf., senare arkivarie i SLMF.