SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

2004 Bengt-Eric Skoogh

Prof i lungmedicin i Gbg. Ledde flyttningen från Renströmska till Sahlgrenska sjukhuset. Ledde sammanställning av modernt vårdprogram i tbc. Ledamot i Hjärt-lungfondens vetenskapliga nämnd och styrelse och i OscarII:s Jubileumsfond.