SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

2000 Gunnar Borg

Prof. i psykologi, Sthlms universitet. Studier av perception, utveckling av metoder för mätning av intensitet av dyspné, ansträngning, smärta. Internationellt känd för sina Borg-skalor.