SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

1999 Sten Eriksson

Internmedicinare i Malmö. Avhandling om alfa1antitrypsinbrist och lungemfysem. ”Du är den internationellt mest kände medlemmen i SLMF – fastän du inte är det" sade SLMF:s ordförande (Sven Larsson) vid utnämningen.