SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

1996 Lars-Gösta Wiman

Klinikchef på Hällnässanatoriet, flyttade lungkliniken till Umeå. Därefter klinikchef Huddinge sjh. Forskningsentusiast. Införde fiberbronkoskopi i början av 1970-talet (Läkartidningen 1974). Medicinhistoriker, framför allt läkarbiografier. Mångårig arkivarie SLMF.