SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

1994 Nils Svedmyr

Etablerade klinisk-farmakologiskt laboratorium, först på Renströmska sjukhuset, senare på Sahlgrenska., Med humana bronker erhållna vid lungoperationer kartläggning av beta-agonisters och beta-blockares effekter på bronkmotorik. Professor i klinisk farmakologi i Gbg.