SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

1992 Erik Berglund

Ledde fortbildningskurser (först i Sverige, 1958) om Lungsjukdomarnas Kliniska Fysiologi, bekostade av Nationalföreningen. Initierade samkörning av tre spirometrimaterial i Gbg, som blev internationellt referensmaterial i drygt tre decennier. Chief editor i ScandJRespDis fr.o.m. 1963, första chief editor i Eur Resp J. 1988. President i SEPCR 1977-1981. Ledamot i Hjärt-Lungfondens vetenskapliga kommitté och styrelse, huvudman i Oscar II:s Jubileumsfond. Arkivarie i SLMF.