SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

1991 Lars Andér

Arbeten om lungfibros. Etablerade modern lungklinik i Sundsvall. Mångårig skattmästare i SLMF, därefter arkivarie. Boken ”Konung Oscar II:s jubileumsfond och tuberkuloskampen” 1994 belönades med Konungens guldmedalj.