SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

1991 Åke Hanngren

Prof. i lungmedicin vid Karolinska Inst. Visade distributionen av PAS med radioaktiva metoder – tidig användning av isotoper inom medicin. Ledande sarcoidosforskare. Generalsekreterare i Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar 1973-1993.