SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

1990 Gösta Birath

Initierade Nationalföreningens placebo-kontrollerade studie på PAS mot lungtbc (AmJRespDis 1952). Omvandlade Kålltorps sanatorium i Gbg till lungklinik, Renströmska sjukhuset. Etablerade ett andningsfysiologiskt laboratorium, som blev ledande i dynamisk spirometri och blodgasanalyser. Initierade postgraduate-kursen Lungsjukdomarnas Kliniska Fysiologi. Sveriges första professor i lungmedicin.