SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

1981 Erik Törnell

Öl Västeråsens sanatorium, Borås. Införde BCG-skyddsympning av elever i skolornas avgångsklasser (Nordisk Medicin 1941), utredde tröskdammlunga i Sverige (Acta Med Scandin 1945). Studerade tidig och sen postprimär lungtuberkulos (Beitr.Klin.Tbk, 1951).