SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

1980 Jörgen Lehmann

Enzymkemist. Chef C-lab Sahlgrenska sjh. Framställning av AP dikumarol. Utarbetade på teoretisk bas ParaAminoSalicylsyra, PAS, det första verksamma läkemedlet mot tbc, och visade dess effekt med bakterieodlingar, djurexperiment och patientprövnning. Hedersledamot i Göteborgs Läkarsällskap 1963. Erhöll Anders Jahres pris 1967.