SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Välkommen till Svensk Lungmedicinsk Förening

Kalendarium

Nyheter

  • SLMFs lungmedicinska forskningsanslag 2016 har tilldelats Professor Anders Lindén och Med Dr Annelie Behndig.

    Läs mer här

  • Ett aktuellt symposium arrangerat av Dopingkommissionens Medicinska Råd

    För 50 år sedan var en stor del av sjukhusens vårdplatser upptagna av patienter med svåra astmaanfall. Idag är detta...

Hur blir jag medlem?

Medlemskap är öppet för läkare som är medlem i Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkaresällskapet.

Ansök om medlemskap


Kom ihåg att meddela SLMFs medlemsansvarige om din mailadress eller personuppgifter skall ändras.

Nytt bankkonto! SLMF har bytt bank och därmed fått ett nytt bankgiro-konto för alla ekonomiska handlingar, BG 267-8886